Все про ооо

Зразок статуту ТОВ. Образец устава ООО 2013

Все про ООО (Общество с Ограниченной Ответственностью) » Информационный раздел Документы OOO » Зразок статуту ТОВ. Образец устава ООО 2013

Зразок статуту ТОВ. Образец устава ООО 2013


Статут товариства з обмеженою відповідальністю
(Устав ООО образец Украина)
1. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА
1.1. Учасниками Товариства є:
- , громадянин України, інн, паспорт виданий, який мешкає за адресою:.
- , громадянин України, інн, паспорт виданий., який мешкає за адресою:.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки у банках України та іноземних банках у національній та іноземній валюті. Товариство може укладати від свого імені договори, набувати майнові і особові немайнові права, нести обов'язки, бути відповідачем в суді, Господарському та третейському судах.
2.2. Товариство має фірмовий знак, печатку, штамп, фірмові бланки та інші реквізити, які затверджуються Зборами Учасників згідно з цим Статутом і які зареєстровані згідно з чинним законодавством України.
   Товариство має наступну назву російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ”. 
   Товариство має наступну назву українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ”.
   ТОВАРИСТВО має наступну назву англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY " ”.
   Товариство має скорочену назву російською мовою – ООО " ”.
   Товариство має скорочену назву українською мовою – ТОВ " ”. 
   ТОВАРИСТВО має скорочену назву англійською мовою – LLC " ”.
2.3. Товариство має цивільну правоздатність згідно з встановленими цілями його діяльності.
2.4. У своїй роботі Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Органів управління Товариством.
2.5. Товариство набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов'язки через свої органи, які діють у межах прав, наданих їм за Статутом і за законом.
2.6. По своїх обов'язках Товариство відповідає всім майном, яке йому належить. Учасники несуть відповідальність по обов'язкам Товариства в межах вартості внесків, які їм належать, включаючи несплачену їх частину.
2.7. Місцезнаходження Товариства:.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку на основі здійснення нижче вказаних видів діяльності.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля, інші види торгівельної діяльності; 
- зовнішня торгівля промисловими та продовольчими товарами;
- організація об'єктів громадського харчування (кафе, барів, їдалень, ресторанів та інше);
- організація та надання послуг по внутрішнім та зовнішнім перевезенням вантажів та пасажирів морським, річним, залізним, автомобільним та повітряним транспортом на замовлення громадян та організацій, надання транспортно-експедиційних послуг за час транспортування зовнішньоторгових та транзитних вантажів, інших послуг цивільно-правового характеру, організація прокату автомобілів, технічного обслуговування та ремонту, продажу автомобілів;
- ігорний бізнес;
- оптова, роздрібна торгівля алкогольними, безалкогольними та тютюновими виробами;
- оптова, роздрібна торгівля чорними та кольоровими металами, виготовленими з них виробами, брухтом та відходами чорних і кольорових металів; 
- посередницькі операції при купівлі-продажу чорних та кольорових металів, виготовленими з них виробами, брухтом та відходами чорних і кольорових металів; 
- оптова, дрібно - оптова та роздрібна торгівля вугіллям, коксом, посередницькі операції при купівлі-продажу вугілля та коксу;
- реалізація гірношахтного обладнання, посередницькі операції при купівлі-продажу гірношахтного обладнання; 
- оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією, посередницькі операції при купівлі-лродажу сільськогосподарської продукції;
- виробництво, переробка, торгівля сільськогосподарською продукцією, та продуктами харчування;
- оптова і роздрібна торгівля лако-фарбувальними матеріалами і товарами побутової хімії;
- торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок;
- організація пунктів обміну іноземної валюти;
- купівля і реалізація дорогоцінних каменів та металів, виготовлення і реалізація ювелірних виробів;
- медична діяльність;
- виробництво і реалізація паливно-мастильних матеріалів та інших нафтопродуктів;
- виробництво товарів народного споживання;
- надання послуг у розважальній сфері;
- розробка і поставка програмного забезпечення;
- здійснення діяльності у сфері туризму;
- підбір і організація груп для роботи за кордоном;
- виробництво продукції промислово-виробничого і науково-технічного призначення;
- організація виробництва і збуту сувенірів, виробів кустарних художніх промислів, спортивних сувенірів і спортивної атрибутики;
- концертно-видовищна діяльність;
- збирання, закупівля, переробка і реалізація чорних і кольорових металів;
- збирання, зберігання, заготівля, переробка, придбання, реалізація, перепродаж брухту і відходів чорних та кольорових металів, а також виробів з них;
- збір, заготівля, переробка, покупка та продаж брухту та відходів чорних металів.
- операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка, транспортування та реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових металів і його металургійна переробка, а саме: 
а) збирання металобрухту - діяльність, пов'язана з нагромадженням, переміщенням металобрухту кольорових та чорних металів від місця його утворення або знаходження до місця тимчасового зберігання чи заготівлі;
б) заготівля металобрухту - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею транспортуванням, зберіганням та реалізацією металобрухту кольорових та чорних металів;
в) переробка металобрухту діяльність, пов'язана із доведенням металобрухту кольорових та чорних металів шляхом сортування, пресування пакетування, дрібнення, різання тощо де стану, який відповідає встановлений стандартам, нормам і правилам;
г) транспортування металобрухту діяльність, пов'язана із переміщенням металобрухту кольорових та чорних металів від місць його утворення або зберігання до місць утилізації чи переробки;
д) реалізація металобрухту - діяльність, пов'язана із передачею права власності на металобрухт кольорових та чорних металів іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань;
є) утилізація металобрухту - використання металобрухту кольорових чорних металів як сировини в металургійній або інших галузях виробництва;
є) металургійна переробка металобрухту кольорових металів - переплавка металобрухту кольорових металів в металургійних агрегатах під час виготовлення кольорових металів і їх сплавів або з іншою метою.
- виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
- виробництво, передача і поставка електроенергії;
- виробництво і поставка теплоенергії;
- видобуток, переробка, реалізація природного, попутного нафтового газу;
- видобуток, збагачення, переробка, реалізація вугілля, сланців, торфу;
- розвідка і експлуатація корисних копалин;
- виробництво і реалізація синтетичних смаг і пластичних мас;
- виробництво і реалізація пластмасових виробів, скловолокнистих матеріалів, склопластиків і виробів з них, у т.ч. виробництво плівок, труб, листів із полімерів, грамплатівок, магнітофонних касет і компакт-дисків, виробництво полімерної тари (ящиків, лотків, діжок і лантухів) та ін.;
- виробництво лаків, фарб (включаючи поліграфічні фарби) і мінеральні пігменти для них;
- виробництво і реалізація хімреактивів;
- виробництво і реалізація синтетичних фарбувачів і напівпродуктів до них;
- виробництво кіно- і фотоплівки, фотопаперу, фотожелатину, магнітної стрічки та інших фотохімічних виробів;
- фотопослуги;
- виробництво товарів побутової хімії;
- виробництво і реалізація продуктів основного органічного синтезу (синтетичних спиртів, фенолів. ацетону, органічних кислот, синтетичних миючих засобів та інше);
- виробництво та ремонт шин;
- виробництво і реалізація гумовотехнічних виробів, гумового взуття, інших виробів з гуми;
- виробництво азбестотехнічних виробів (пароніту, тканини, шнура, азбостальних листів, паперу, азбопрокладок, стрічок та інше);
- будівництво будівель та споруд, а саме: реставраційні та ремонтно-будівельні роботи, будівництво будівель та споруд, мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену, всіх типів будівель    та інженерних споруд, магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання, підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості, доріг, аеродромів та улаштування поверхні    спортивних споруд, водних споруд, будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів, спеціальні роботи у грунтах, зведення       несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи із     захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, реставраційні роботи, проектно-пошукові, проектно-конструкторські роботи науково-технічні дослідження та розробки, проектування та будівництво, експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування, впровадження наукових розробок та винаходів, розробка технологій, виконання інженерне-пошукових і проектних робіт для об'єктів цивільного та промисловою будівництва, міського господарства, інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань, проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектної документації, інжинірингові роботи у будівництві: функції генерального розробника і підрядника обстеження будівель, споруд і мереж, контроль якості виконуваних робіт, проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- виробництво товарів електротехнічної промисловості (електродвигунів, електрогенераторів. електроперетворюючих пристроїв, електрообладнання для транспортних засобів, електротермічного і світлотехнічного обладнання, виробництво кабелів, різного роду проводів, електролампи. електроізоляційних виробів, електротехнічного фарфору, кераміки і ізоляторів із скла, акумуляторів. електровугільних виробів, електрозварювального обладнання);
- виробництво і реалізація товарів автомобільної промисловості (автомобілів, автобусів, тролейбусів. мотоциклів, велосипедів, виробництво електрообладнання, приладів і запасних частин);
- ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів;
- миття автомобілів;
- установка автосигналізацій;
- організація автостоянок;
- торгівля транспортними засобами, іншими номерними агрегатами, автозапчастинами;
- виробництво і реалізація побутових приладів і машин;
- виробництво санітарно-технічного і газового обладнання та виробів;
- виробництво радіоапаратури;
- виробництво засобів зв'язку;
- організація пейджерного зв'язку;
- сотовий зв'язок;
- створення, придбання і використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється у межах єдиної національної системи зв'язку;
- виробництво і сервісне обслуговування систем і засобів, виробництво робіт, які забезпечують технічний захист інформації;
- міжнародні і міжміські поштові перевезення;
- видача і прийом поштових переказів;
- будівництво і технічне обслуговування передаючих станцій і супутникового зв'язку;
- будівництво і технічне обслуговування державних засобів передачі даних і документального зв'язку;
- виробництво і реалізація виробів електронної промисловості;
- виробництво металевих конструкцій і виробів;
- виробництво контейнерних і збірних будинків, виробництво, будівельних металовиробів;
- виробництво металевої транспортної тари;
- виробництво господарського посуду і кухонного інвентарю, предметів особистого користування;
- виробництво спортивного інвентарю;
- ремонт машин і обладнання;
- виробництво виробів деревооброблюючої і целюлозно-паперової промисловості (пиломатеріалів, плит. будівельних деталей, дерев'яних конструкцій, фанери дерев'яної тари, меблів, сірників, паперу, картону і картонної тари, інших виробів із паперу);
- ремонт меблі;
- виробництво будівельних і облицювальних матеріалів;
- виробництво виробів скляної і фарфорово-фаянсової промисловості;
- виробництво і реалізація продукції легкої промисловості (текстильної, льняної, шерстяної, шовкової промисловості, виробництво текстильної галантереї, виробів трикотажної, швейної, шкіряної, хутрової і взуттєвої промисловості, інших виробництв легкої промисловості);
- виробництво і реалізація парфумо-косметичних виробів;
- виготовлення тютюнових виробів;
- виготовлення та реалізація пива, вина, спирту, горілчаних, лікерних напоїв та тютюнових виробів, вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарських культур, крупного та малого тваринництва, птахівництво, надання посередницьких послуг та реалізація продукції цих видів;
- оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля матеріалами, сировинними та іншими видами ресурсів, продукцією виробничо технічного призначення, товарами народного вжитку та сільгосппродукцією, в тому разі: автомобілями та іншими транспортними засобами, запасними частинами та агрегатами для них, паливно-мастильними матеріалами та нафтопродуктами, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- виробництво і реалізація продукції плодоовочевої, м'ясної і молочної промисловості;
- виробництво і реалізація продукції мікробіологічної промисловості;
- виробництво і реалізація борошна, крупи, комбікормів, білково-вітамінних домішок;
- виробництво і реалізація продукції поліграфічної промисловості;
- створення та утримання штемпельно-граверних майстерень;
- виготовлення печаток і штампів;
- виробництво художніх виробів;
- виробництво музичних інструментів;
- збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, які містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння та їх брухт;
- виробництво авіаціонно-хімічних робіт і аерофотографування;
- організація та впровадження в Україні та за її межами виставок-продаж, аукціонів, фестивалів народного мистецтва, масових культурно-глядацьких та спортивних заходів та їх технічне обслуговування;
- надання послуг, пов'язаних з охороною колективної і приватної власності, а також охороною громадян;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- виробництво і реалізація продукції фото- і кінопромисловості;
- виробництво іграшок;
- водопостачання, утримання водонапірних пристроїв, інших споруд;
- виробництво і реалізація канцелярських товарів;
- юридична практика;
- агентування і фрахт морського торгівельного флоту;
- використання радіочастот;
- виробництво і ремонт приладів вимірювання і контролю;
- виконання топографо-геодизичних, картографічних робіт і кадастрових знімань;
- створення і утримання стрілкових тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для утримання загальної, середньої і професійної освіти, підготовкою фахівців різного рівня кваліфікації;
- судово-експертна діяльність;
- виробництво протипожежного обладнання, техніки, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- тваринництво;
- ведення лісного, рибальського господарства;
- виконання будівельних, монтажних, будівельно-монтажних та інших робіт підрядним та господарським засобами;
- ремонтні роботи;
- оброблювальні роботи;
- земляні, бурові та вибухові роботи;
- лінійне будівництво;
- пусконалагоджувальні роботи;
- капітальний ремонт і реставрація будинків і споруд;
- проектні, проектно-пошукові, пошукові роботи;
- будівництво і утримання об'єктів ринкової торгівлі;
- ринкова торгівля;
- надання послуг з матеріально-технічного постачання і збуту;
- розробка і поставка програмного забезпечення, інформаційно-обчислювальні послуги, інша діяльність. пов'язана з подібного роду послугами;
- операції з нерухомим майном;
- рекламні послуги;
- індпошив;
- побутове обслуговування населення;
- виробництво любительських кіно- та відеофільмів;
- редакційно-видавнича діяльність;
- надання послуг і виконання робіт по благоустрою міста;
- утримання готелів;
- прокат різного роду предметів;
- організація установ дошкільного виховання;
- організація музеїв, виставок, бібліотек;
- організація і утримання парків, ботанічних садів;
- здійснення теле- і радіомовлення;
- студії звукозапису, кіностудії, прокат аудіо- і відеокасет;
- організація масажних кабінетів;
- будівництво і експлуатація фізкультурно-спортивних комплексів і реабілітаційних центрів, організація саун;
- організація і експлуатація мережі кабельного телебачення;
- організація виставок, ярмарків, симпозіумів, концертів, спортивних заходів;
- організація атракціонів, клубів, дискотек, відеотек і відеосалонів;
- організація мережі автозаправочних станцій;
- прокат автомобілів;
- оцінка автомобілів, нерухомості та іншого майна;
- розробка і впровадження програмного забезпечення, поставка, налагодження та обслуговування АРМів;
- надання інформаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;
- телефонний, телеграфний, телефаксний, факсимільний, комп'ютерний (електронний), поштовий, поштово-кур'єрський зв'язок на внутрішніх і міжнародних лініях зв'язку;
- поліграфічна і редакційно-видавнича діяльність;
- організація мережі спеціальних підприємств і фірмових магазинів з роздрібної торгівлі імпортними і вітчизняними товарами на вільно конвертовану валюту;
- посередницька діяльність;
- проведення маркетингових досліджень, консалтінг;
- участь у роботі бірж, надання брокерських послуг;
- виробництво, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції;
- збирання, переробка, використання і реалізація вторинних ресурсів;
- експертиза соціальних і технічних проектів, проведення і надання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і іноваційних, впроваджувальних робіт та послуг;
- виконання замовлень на переклади з іноземних мов, викладання іноземних мов;
- надання складських приміщень і пов'язаних з ними послуг юридичним і фізичним особам;
- здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення інших видів діяльності у встановленому на території України порядку, і які не суперечать чинному законодавству. 
Товариство здійснює ліцензійні види діяльності тільки за наявності спеціальної ліцензії.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА
4.1. Для здійснення завдань, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, встановленому чинним законодавством:
а) вступати у господарські і цивільно-правові стосунки з будь-якими організаціями, установами, а також громадянами;
б) здійснювати як на Україні, так і за кордоном будь-якого роду угоди та інші юридичні акти, у тому числі зовнішньоторгові і вексельні, а також угоди купівлі-продажу, дарування, поставки, обміну, оренди, підряду, позики, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, сумісної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, виставках і організовувати їх, оголошувати конкурси, надавати гарантії, виступати генеральним підрядчиком у договорі підряду на капітальне будівництво;
в) створювати дочірні підприємства, філії та представництва, агентства та відділення на території України та за її межами.
Філії, представництва, агентства і відділення Товариства діють від імені останнього, на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством Статутів;
г) здійснювати випуск цінних паперів (згідно чинного законодавства), а також здійснювати угоди з цінними паперами згідно з вимогами законодавства України;
д) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань, підприємств та інших організаційних структур;
е) користуватися кредитами банків у національній та іноземній валюті;
є) самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І МАЙНО ТОВАРИСТВА
5.1. Статутний капітал Товариства складає 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень і розподіляється між Учасниками таким чином:
- Бабакішиєв Ігор Сохбатович – 40 000,00 (сорок тисяч) гривень 00 коп., що складає 50 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА..
- Плахута Андрій Миколайович – 40 000,00 (сорок тисяч) гривень 00 коп., що складає 50 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА.
5.2. Розмір статутного капіталу Товариства може бути змінений у порядку, передбаченому законодавством за рішенням Зборів Учасників. До моменту державної реєстрації Товариства його Учасники повинні сплатити не менше 50% суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства.
5.3. В рахунок сплати часток статутного капіталу можуть бути передані кошти, різного роду майно, а також майнові права.
Майно, передане Товариству в рахунок сплати статутного капіталу Учасника і у випадку його виходу з Товариства повертається Учаснику за його бажанням у натуральній формі. Учасники Товариства не володіють відокремленими правами на майно, яке було ними передано Товариству як внесок. Вартісна оцінка майна, яке вноситься, затверджується рішеннями Зборів Учасників. На випадок, коли майно передається Товариству тільки у користування, розмір частки Учасника визначається виходячи з суми орендної сплати за весь термін оренди, затвердженої рішенням Зборів Учасників.
5.4. Майно Товариства складають основні фонди і обігові кошти, а також інше майно, вартість якого відбивається в його самостійному балансі.
5.5. Джерелами формування майна Товариства є грошові кошти і матеріальні цінності, що надходять у рахунок сплати статутного капіталу, прибутки, отримані від господарської діяльності, прибутки від цінних паперів, кредити банків та інших кредиторів, капітальні вкладення і дотації з бюджетів, безоплатні і благодійні внески, інші не заборонені законодавством джерела.
5.6. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується і розпоряджається майном на свій погляд, виконуючи стосовно нього будь-які дії, які не суперечать волі Учасників, цьому Статуту і чинному законодавству.
5.7. Отриманий прибуток використовується в першу чергу на покриття матеріальних та прирівнюваних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитам банків та по облігаціям, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після вказаних розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Порядок розподілу прибутку, термін та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) вирішуються на Зборах Учасників Товариства.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
6.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників. Учасник має право призначити свого представника на Загальних зборах, на підставі належним чином оформленого доручення.
Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів у рік.
Позачергові Загальні збори Учасників скликаються директором Товариства за мірою необхідності у випадку неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства у цілому, або коли виникає загроза значного скорочення статутного фонду.
Учасники Товариства, які володіють у сукупності більш ніж 10% голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства у будь-який час з будь-якого приводу, який має відношення до діяльності Товариства. Якщо на протязі 25 днів директор Товариства не виконав вказаної вимоги, вони мають право самі скликати Загальні збори Учасників.
Про проведення Загальних зборів Товариства Учасники повідомляються листом, телефонограмою або по факсу з визначенням часу та місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за ЗО днів до скликання Загальних зборів. Будь-який з Учасників має право вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників при умові, що він був ним поставлений не пізніш як 25 днів до початку Загальних зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомиться з документами, які внесені до порядку денного зборів. По питанням, не внесеним до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою усіх Учасників, присутніх на Загальних зборах.
До виключної компетенції Загальних зборів Учасників відноситься:
- визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
- обрання та відкликання директора та ревізійної комісії;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства та бухгалтерських балансів, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- оцінка майнових вкладів Учасників Товариства
- вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- виключення Учасника з Товариства.
Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
У Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть приймати участь члени виконавчої дирекції, які не є Учасниками Товариства.
Рішення Загальними зборами Учасників може бути прийнято також методом опиту. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування направляється Учасникам, які повинні у письмовій формі повідомити про нього свою думку. На протязі 10 днів з моменту отримання повідомлення від останнього Учасника голосування усі вони повинні бути проінформовані головою Товариства про прийняте рішення. Рішення методом опиту вважається прийнятим при відсутності заперечень хоч би одного із Учасників.
З питань про визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до статуту Товариства, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів, причому Учасник, який порушив зобов'язання, участі в голосуванні не бере.
З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів Учасників Загальних зборів. Воля Учасників оформлюється протоколом у простій письмовій формі.
6.2. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: "один відсоток статутного капіталу - один голос", за виключенням випадків, передбачених цим Статутом.
6.3. Керівництво і управління поточною діяльністю Товариства здійснює виконавча дирекція Товариства очолювана директором, який обирається Загальними зборами Учасників.
6.4. Члени виконавчої дирекції Товариства, за виключенням директора, призначаються директором з числа співробітників Товариства.
6.5. Виконавча дирекція Товариства збирається за необхідністю, але не менш одного разу на місяць.
6.6. Виконавча дирекція Товариства повноважна вирішувати винесені на її розгляд питання у випадку, коли в засіданні беруть участь не менш як 2/3 її членів.
6.7. Виконавча дирекція Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства, у тому числі з питань:
- обліку, звітності, контролю за дотриманням чинного законодавства;
- розміщення кадрів, визначення структури, чисельності апарату Товариства, розгляду звітів про роботу структурних підрозділів Товариства;
- затвердження інструкцій, положень і звітів про роботу структурних підрозділів Товариства.
Виконавча дирекція Товариства має право розглядати і вирішувати будь-які питання, винесені на її розгляд директором.
6.8. Рішення виконавчої дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував директор.
У випадку непогодження з рішенням члени виконавчої дирекції можуть повідомити свою думку Загальним зборам Учасників.
6.9. Рішення виконавчої дирекції Товариства оформляються протоколом, який підписує директор.
6.10. Директор, у межах своєї компетенції, без доручення представляє Товариство у всіх організаціях і установах, підписує договори та інші документи, є розпорядником коштів та майна Товариства, самостійно визначає і затверджує штатний розклад Товариства, видає доручення.
6.11. Ревізійна комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності виконавчої дирекції Товариства і обирається Загальними зборами Учасників у складі 3-х осіб.
Перевірки фінансово-господарчої діяльності виконавчої дирекції проводяться ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, за її власною ініціативою або за вимогою Учасників Товариства.
Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особових пояснень.
Ревізійна комісія направляє результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників.
Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і балансах.
Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових осіб.
За загальним погодженням Учасників функції ревізійної комісії можуть бути покладені на аудиторську фірму. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
7.1. Учасники Товариства мають право:
- приймати участь в управлінні справами Товариства;
- отримувати частку прибутку від діяльності Товариства;
- вийти у встановленому порядку з Товариства;
- здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві;
- отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією.
7.2. Учасники Товариства зобов'язані:
- дотримуватися положень засновницьких документів та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів керівництва Товариства;
- виконувати прийняті на себе в установленому порядку зобов'язання по відношенню до Товариства, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити внески у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
7.3. Учасник Товариства може за згодою інших Учасників продати чи іншим чином уступити свою долю (частку долі) у статутному капіталі іншим Учасникам. За домовленістю Учасників доля може бути передана третій особі (особам). Учасники Товариства користуються переважним правом придбання долі (частки долі) Учасника, який робить уступку, пропорційно їх долям в статутному фонді Товариства. Передача долі (частки долі) можлива до повної сплати лише у тій частині, в якій її вже сплачено. Якщо протягом одного місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати долю (частку долі) інші Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом придбання долі (частки долі) Учасника, який робить уступку, доля (частка долі) Учасника може бути відчужена їм третій особі без згоди інших Учасників Товариства.
Доля Учасників після повного внесення ними вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку Товариство зобов'язано передати її іншим Учасникам або третім особам у термін не більш одного року. На протязі цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Зборах проводяться без урахування отриманої Товариством долі.
Частка у статутному капіталі товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – Учасника Товариства лише за згодою інших Учасників Товариства. Розрахунки із спадкодавцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
7.4. Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Товариства, може бути виключеним зі складу Учасників на підставі рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів, причому Учасник, який порушив зобов'язання, участі в голосуванні не бере.
При виході Учасника із Товариства йому виплачується вартість частки майна Товариства, яка пропорційна його долі в статутному капіталі. Виплата відбувається після затвердження звіту за рік, у якому він вибуває із Товариства, та у термін до 12 місяців з дня виходу. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому доля прибутку, отримана Товариством в цьому році до моменту його виходу. Майно, яке передане Учасником Товариству тільки у користування. повертається у натуральній формі без винагороди.
7.5. Учасник Товариства має право звертатися у суд або Господарський суд з заявою про визнання недійсним рішення Зборів Учасників, яке прийняте у порушення закону або засновницьких документів, при умові, що таке рішення прийнято у відсутності Учасника (його представника), або він або його представник залишились у меншості або навмисно був введеним в оману відповідно суті рішення.

8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
8.1. Товариство здійснює статистичний і бухгалтерський облік своєї діяльності. Директор і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за достовірність складання звіту, за повноту, вірогідність і своєчасність представлення бухгалтерської, статистичної та іншої звітності.

9. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ
9.1.Під комерційною таємницею мається на увазі інформація, пов'язана з виробництвом, технологічною інформацією, керуванням, фінансами й іншою діяльністю Товариства .
9.2. Склад і обсяг інформації, що складає комерційну таємницю, визначається адміністрацією Товариства.

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ СТАТУТУ

Просмотров: 12256 | Теги: Образец устава ООО 2013, Зразок статуту ТОВ
Статья: Зразок статуту ТОВ. Образец устава ООО 2013
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Все про ооо © 2022 Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) :: Документы OOO :: RSS :: Бесплатный хостинг uCoz
Зразок статуту ТОВ. Образец устава ООО 2013
Яндекс.Метрика